Missing Image
Údaj  Popis rozměru  mm 
Nárazník – střed koule tažného zařízení.  79 mm 
Připojovací bod – střed koule tažného zařízení.  28,6 mm 
Střed kola – střed koule tažného zařízení.  1.135 mm 
Střed koule tažného zařízení – podélný nosník.  422 mm 
Vzdálenost mezi podélnými nosníky.  844 mm 
Střed koule tažného zařízení – střed prvního připojovacího bodu.  420 mm 
Střed koule tažného zařízení – střed druhého připojovacího bodu.  480 mm 
Střed koule tažného zařízení – střed třetího připojovacího bodu.  733 mm 

Maximální přípustné svislé zatížení tažného zařízení

kg 
90 kg