Missing Image
AViz   Výměna žárovky
BViz   Výměna stírátek stěračů
CViz   Zadní výklopné dveře.    Viz   Výměna žárovky
DViz   Výstražný trojúhelník.  Rezervní kolo.   Viz   Výměna kola.  Zvedák.   Viz   Výměna kola.  Viz  Temporary Mobility Kit. 
EViz   Body pro tažení
FTlak v pneumatikách   Viz   Technická data
GViz   Výměna kola
HViz   Tankování