Obecné informace
  POZOR:  Pokud je klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, nemusí být systém funkční.

Systém nebude funkční, pokud:
  • Autobaterie je vybitá.
  • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
  • Je vybitá baterie pasivního klíče.
Poznámka:   Pokud systém nefunguje, budete nuceni vozidlo odemknout a uzamknout pomocí dříku klíče.
Systém umožňuje řidiči ovládat vozidlo bez použití klíče a dálkového ovládání.
Missing Image
Funkce pasivního zamykání a odemykání je podmíněna tím, že v jedné ze dvou oblastí kolem vozidla musí být rozpoznán pasivní klíč. Tyto oblasti se nachází v okruhu přibližně 1,5 m od klik předních dveří a zadních výklopných dveří.
Pasivní klíč
Vozidlo lze zamknout a odemknout pomocí pasivního klíče.* Pasivní klíč můžete používat jako dálkové ovládání.   Viz   Zamykání a odemykání
Zamykání vozidla
Missing Image
  POZOR:  Vozidlo se nezamyká automaticky. Pokud nestisknete tlačítko zamykání, vozidlo zůstane odemknuté.

Zamykací tlačítka jsou umístěna na každých předních dveřích a na zadních výklopných dveřích.
Centrální zamykání a aktivace alarmu:
  • Jednou stiskněte tlačítko zamykání.
Poznámka:   Vozidlo zůstane zamknuté po dobu přibližně tří sekund. Po uplynutí doby zpoždění je možno dveře opět otevřít, pokud je pasivní klíč v příslušné oblasti detekce.
Dvě krátká bliknutí směrových světel potvrdí, že byly všechny dveře včetně zadních výklopných dveří zamčeny a že byl aktivován alarm.
Odemykání vozidla
Poznámka:   Pokud vozidlo zůstane zamknuté déle než tři dny, přepne se systém do úsporného režimu. Tím se sníží vybíjení akumulátoru vozidla. Je-li vozidlo odemknuto v tomto režimu, reakční doba systému může být o něco delší než normálně. Úsporný režim ukončíte odemknutím vozidla.
Missing Image
Jednou stiskněte tlačítko zamykání.
Poznámka:   V dosahu detekce daných dveří nebo zadních výklopných dveří musí být platný pasivní klíč.
Jedno dlouhé bliknutí směrových světel potvrdí, že byly všechny dveře včetně zadních výklopných dveří odemknuty a že byl deaktivován alarm.
Odemknutí pouze dveří řidiče
Je-li funkce odemykání přeprogramovaná tak, aby se odemkly pouze dveře řidiče,   Viz   Dálkové ovládání.  nezapomeňte na následující:
Jsou-li dveře řidiče prvními dveřmi, které se odemknou, ostatní dveře včetně zadních výklopných dveří zůstanou zamknuté. Všechny ostatní dveře lze odemknout zevnitř vozidla stisknutím tlačítka odemykání na přístrojové desce. Poznámka:   Viz   Jedním pohledem.  Dveře je možné odmykat jednotlivě zatáhnutím za vnitřní kliku těchto dveří.
Pokud jako první odemknete přední dveře na straně spolujezdce, odemknou se také všechny ostatní dveře.
Zablokované klíče
Pokud po uzamknutí vozidla zůstanou v interiéru nějaké klíče, budou tyto klíče zablokovány.
Zablokované klíče nemohou být použity k zapnutí zapalování nebo nastartování motoru.
Abyste je mohli znovu používat, musíte aktivovat všechny pasivní klíče.
Pasivní klíče aktivujete tak, že odemknete vozidlo pomocí pasivního klíče nebo funkce odemykání dálkového ovládání.
Všechny pasivní klíče budou poté po zapnutí zapalování nebo nastartování vozidla platným klíčem aktivovány.
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Missing Image
  1. Opatrně sejměte kryt.
  1. Vyjměte list klíče a vložte jej do zámku.
Poznámka:   Vložkou zámku je vybavena pouze klika dveří řidiče.