Otevření zadních výklopných dveří
Poznámka:   Aby bylo možné otevřít zadní výklopné dveře, musí být vůz odemčen.
Poznámka:   Pokud uvolníte zadní výklopné dveře vozida s náhradním kolem a zatáhnete za vnější kliku, mechanismus zcela otevře zadní výklopné dveře. Mechanismus zavírá zadní výklopné dveře pomalým pohybem.
Typ 1
Missing Image
Stiskněte uvolňovací tlačítko na pravém zadním světle zadních výklopných dveří.
Typ 2
Missing Image
AUvolňovací tlačítko zadních výklopných dveří.
Stisknutím uvolňovacího tlačítka zadních výklopných dveří otevřete zadní výklopné dveře.
Zavření zadních výklopných dveří
Poznámka:   Pokud zavřete zadní výklopné dveře, vozidlo zůstane odemčené.   Viz   Zamykání a odemykání