Poznámka:   Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.
Poznámka:   Před vjetím do myčky nezapomeňte vypnout stěrače.
Poznámka:   Lišty stěračů vyměňte, jakmile začnou nechávat na skle pruhy vody a šmouhy.
Poznámka:   Stěrače neuvádějte do provozu, je-li čelní sklo suché. Mohly by poškrábat čelní sklo, lišty stěračů by se mohly poškodit nebo by mohlo dojít ke spálení motoru stěračů. Než uvedete stěrače do provozu, je-li čelní sklo suché, vždy aktivujte ostřikovače čelního skla.
Missing Image
AJedno setření
BIntervalové stírání
CNormální stírání
DStírání vysokou rychlostí
Intervalové stírání
Missing Image
AKrátký interval stírání
BIntervalové stírání
CDlouhý interval stírání
Použijte otočný přepínač k nastavení intervalu přerušovaného stírání.
Stěrače závislé na rychlosti vozidla
Při zvýšení rychlosti jízdy vozidla se sníží interval stírání.