Poznámka:   Před vjetím do myčky nezapomeňte vypnout stěrače.
Poznámka:   Lišty stěračů vyměňte, jakmile začnou nechávat na skle pruhy vody a šmouhy.
Poznámka:   Když automatické stěrače detekují příliš mnoho vody na čelním skle pro normální rychlost stírání a jsou zapnuta dálková světla, zapnou se automaticky také tlumená světla.
Poznámka:   Za jízdy v dešti nebo v zimě, kdy se do vzduchu mohou dostat kousky ledu, sněhu nebo posypové soli, může docházet k neočekávanému setření. Také může docházet k rozmazání nečistot po skle.
Postup v takovýchto případech:
  • Snižte citlivost automatického stírání, aby nedocházelo k rozmazání nečistot po skle.
  • Přepněte na běžné nebo rychlé stírání.
  • Vypněte automatické stěrače.
Missing Image
AVysoká citlivost
Bzap.
CNízká citlivost
Snímač deště sleduje míru vlhkosti na čelním skle a v případě potřeby automaticky zapne stěrače. Rychlost stírání je upravována na základě zjištěné míry vlhkosti na čelním skle.
Nastavte pomocí otočného regulátoru citlivost snímače deště. Pokud snímač detekuje velké množství vody na čelním skle, budou stěrače nastaveny na nízkou citlivost. Pokud snímač detekuje malé množství vody na čelním skle, budou stěrače nastaveny na vysokou citlivost.
Vnější povrch čelního skla udržujte čistý, protože snímač deště je velmi citlivý. Bude-li oblast kolem vnitřního zpětného zrcátka špinavá, mohou se stěrače spustit i v případě, kdy čelní sklo přijde do kontaktu s nečistotami, mlhou nebo hmyzem.
Tuto funkci můžete zapínat a vypínat pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace