POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Mohly by se vážně zranit.
POZOR   POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokovány a že se v blízkosti otvoru oken nenachází děti ani zvířata.

Missing Image
Poznámka:   Pokud je otevřeno pouze jedno okno, může být slyšet rachocení. Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Stisknutím spínače okno otevřete.
Nadzvednutím spínače okno zavřete.
Otevření okna jedním dotykem
Stiskněte spínač až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
Nadzvedněte spínač až nadoraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zámek okna
Missing Image
Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken. Zablokování ovládání zadních oken je signalizováno rozsvícením příslušné kontrolky.
Ochrana proti přivření
Při zavírání se okno automaticky zastaví. Při zjištění překážky v dráze se okno o kousek vrátí.
Potlačení funkce ochrany proti přivření
POZOR   POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno se při kontaktu s překážkou nezastaví. Při zavírání oken buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění.

Abyste potlačili tuto bezpečnostní funkci, například v zimě, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Zavřete okno dvakrát až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
  1. Zavřete okno do bodu odporu potřetí. Funkce ochrany proti přivření je nyní deaktivovaná a okno lze zavřít ručně. Okno překoná bod odporu a bude je možné zcela zavřít.
Pokud nelze okno zavřít ani po třetím pokusu, co nejdříve kontaktujte autorizovaného prodejce.
Opětovná aktivace funkce ochrany proti přivření
POZOR   POZOR:  Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť.

Pokud jste odpojili baterii, musíte resetovat paměť ochrany proti přivření zvlášť pro každé okno.
  1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
  1. Uvolněte spínač.
  1. Znovu nadzvedněte spínač na další sekundu.
  1. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.
  1. Uvolněte spínač.
  1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
  1. Otevřete okno a poté je zkuste automaticky zavřít.
  1. Pokud se okno nezavřelo automaticky, postup opakujte.