Missing Image
AOtáčkoměr
BInformační displej a ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru
CRychloměr
DUkazatel paliva
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Missing Image
Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při běžné provozní teplotě se kontrolka pohybuje ve střední části ukazatele.
Palivoměr
Zapněte zapalování. Palivoměr přibližně ukazuje zbytkové množství paliva v nádrži. Když vozidlo jede nebo je ve svahu, může se zobrazená hodnota od skutečnosti mírně lišit. Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.