Poznámka:  V závislosti na výbavě vozidla se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy. Některá hlášení budou pravděpodobně zkrácena nebo zjednodušena v závislosti na typu přístrojové desky ve vozidle.
Missing Image
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Missing Image  Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Některé zprávy zobrazené při rozsvícení kontrolky budou obsahovat také specifický systémový symbol.
Airbag

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Airbag porucha Neodkladně servis  Žlutá  Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Alarm

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Spuštěný alarm Zkontr. vozidlo  Žlutá  Viz   Bezpečnost.   
Poplašné zařízení porucha Servis je nutný  Nechte systém zkontrolovat autorizovaným prodejcem. 

Vznětové

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Předehřev motoru  Žlutá  Viz   Startování vznětového motoru.   
Naftový filtr přeplněný Viz příručka  Žlutá  Viz   Startování vznětového motoru.   

Otevřené dveře

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Dveře řidiče otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Levé zadní dveře otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Dveře spolujezdce otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Pravé zadní dveře otevřené  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Kufr otevřený  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete. 
Kapota otevřená  Červená  Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.   Viz   Otevírání a zavírání kapoty.   
Dveře řidiče otevřené  Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Levé zadní dveře otevřené  Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Dveře spolujezdce otevřené  Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Pravé zadní dveře otevřené  Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Kufr otevřený  Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete. 
Kapota otevřená  Žlutá  Vozidlo není v pohybu. Zavřete.   Viz   Otevírání a zavírání kapoty.   

Imobilizér motoru

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Imobilizér porucha Neodkladně servis  Červená  Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Systém bezklíčového ovládání

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Baterie klíče téměř vybitá Vyměňte baterii  Žlutá  Viz   Dálkové ovládání.   
Vypněte zapalování Použijte tlačítko POWER  Žlutá  Viz  Keyless Starting.   
Pro nastartování sešlápněte brzdu  Viz  Keyless Starting.   
Pro nastartování sešlápněte spojku  Viz  Keyless Starting.   

Světla

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Směrovka vlevo porucha Vyměňte žárovku  Viz   Výměna žárovky.   
Směrovka vpravo porucha Vyměňte žárovku  Viz   Výměna žárovky.   

Údržba

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Nízká hladina brzdové kapaliny Neodkladně servis  Červená  Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny.   
Brzdový systém porucha Bezpečně zastavte  Červená  Nechte systém okamžitě zkontrolovat autorizovaným prodejcem. 
Nízký tlak oleje motoru Bezpečně zastavte  Červená  Viz   Kontrola motorového oleje.   
Motor Neodkladně servis  Žlutá  Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Porucha autom. stěračů/světel Servis je nutný  Žlutá  Nechte systém zkontrolovat autorizovaným prodejcem. 
Nutná výměna motorového oleje Servis je nutný  Nechte systém zkontrolovat autorizovaným prodejcem. 

Řízení

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Zámek volantu porucha Bezpečně zastavte  Červená  Nechte systém okamžitě zkontrolovat autorizovaným prodejcem. 
Porucha posilovače řízení Servis je nutný  Žlutá  Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 

Řazení není v

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
Převodovka porucha Neodkladně servis  Červená  Nechte systém okamžitě zkontrolovat autorizovaným prodejcem. 
Přehřátá převodovka Bezpečně zastavte  Červená  V určitých jízdních podmínkách je možné, že se spojky v převodovce mohou přehřát. V takovéto situaci je nezbytné stlačit brzdový pedál a zastavit vozidlo, aby nedošlo k poškození převodovky. Zvolte N nebo P a zatáhněte ruční brzdu, dokud převodovka nevychladne a z displeje nezmizí zpráva. 
Vozidlo není v parkov. poloze Přeřaďte na P  Viz  Automatic Transmission.    Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Pro nastartování přeřaďte na N nebo P  Viz  Automatic Transmission.    Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Pro nastartování sešlápněte brzdu  Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Pro nastartování přeřaďte na N  Viz  Automatic Transmission.    Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Otevřené dveře zabrzděte  Viz  Automatic Transmission.    Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Překročení doby spuštění motoru    Viz  Starting a Gasoline Engine.   
Asistent rozjezdu do svahu aktivován    Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   
Asistent rozjezdu do svahu deaktivován    Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Řízení jízdní stability

Zpráva  Kontrolka ohlášení zprávy  Nápravná opatření 
ABS porucha Neodkladně servis  Žlutá  Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. 
Omezená elektronická regulace stability  Nechte systém zkontrolovat autorizovaným prodejcem. 
Elektronická regulace stability vypnuta  Viz   Používání řízení stability.