Poznámka:   V závislosti na výbavě vozidla se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy. Některá hlášení budou pravděpodobně zkrácena nebo zjednodušena v závislosti na typu přístrojové desky ve vozidle.
Missing Image
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Missing Image  Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Některé zprávy zobrazené při rozsvícení kontrolky budou obsahovat také specifický systémový symbol.
Airbag

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Airbag porucha Neodkladně servis   Žlutá   Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Alarm

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Spuštěný alarm Zkontr. vozidlo   Žlutá   Viz   Bezpečnost.   
Poplašné zařízení porucha Servis je nutný   -   Nechte systém zkontrolovat autorizovaným prodejcem.  

Vznětové

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Předehřev motoru   Žlutá   Viz   Startování vznětového motoru.   
Naftový filtr přeplněný Viz příručka   Žlutá   Viz   Startování vznětového motoru.   

Otevřené dveře

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Dveře řidiče otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Levé zadní dveře otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Dveře spolujezdce otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Pravé zadní dveře otevřené   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Kufr otevřený   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.  
Kapota otevřená   Červená   Vozidlo je v pohybu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečně možné a dveře zavřete.   Viz   Otevírání a zavírání kapoty.   
Dveře řidiče otevřené   Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Levé zadní dveře otevřené   Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Dveře spolujezdce otevřené   Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Pravé zadní dveře otevřené   Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Kufr otevřený   Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.  
Kapota otevřená   Žlutá   Vozidlo není v pohybu. Zavřete.   Viz   Otevírání a zavírání kapoty.   

Imobilizér motoru

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Imobilizér porucha Neodkladně servis   Červená   Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Systém bezklíčového ovládání

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Baterie klíče téměř vybitá Vyměňte baterii   Žlutá   Viz   Dálkové ovládání.   
Vypněte zapalování Použijte tlačítko POWER   Žlutá   Viz  Keyless Starting .   
Pro nastartování sešlápněte brzdu   -   Viz  Keyless Starting .   
Pro nastartování sešlápněte spojku   -   Viz  Keyless Starting .   

Světla

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Směrovka vlevo porucha Vyměňte žárovku   -   Viz   Výměna žárovky.   
Směrovka vpravo porucha Vyměňte žárovku   -   Viz   Výměna žárovky.   

Údržba

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Nízká hladina brzdové kapaliny Neodkladně servis   Červená   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny.   
Brzdový systém porucha Bezpečně zastavte   Červená   Nechte systém okamžitě zkontrolovat autorizovaným prodejcem.  
Nízký tlak oleje motoru Bezpečně zastavte   Červená   Viz   Kontrola motorového oleje.   
Motor Neodkladně servis   Žlutá   Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Porucha autom. stěračů/světel Servis je nutný   Žlutá   Nechte systém zkontrolovat autorizovaným prodejcem.  
Nutná výměna motorového oleje Servis je nutný   -   Nechte systém zkontrolovat autorizovaným prodejcem.  

Řízení

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Zámek volantu porucha Bezpečně zastavte   Červená   Nechte systém okamžitě zkontrolovat autorizovaným prodejcem.  
Porucha posilovače řízení Servis je nutný   Žlutá   Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Řazení není v

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
Převodovka porucha Neodkladně servis   Červená   Nechte systém okamžitě zkontrolovat autorizovaným prodejcem.  
Přehřátá převodovka Bezpečně zastavte   Červená   V určitých jízdních podmínkách je možné, že se spojky v převodovce mohou přehřát. V takovéto situaci je nezbytné stlačit brzdový pedál a zastavit vozidlo, aby nedošlo k poškození převodovky. Zvolte N nebo P a zatáhněte ruční brzdu, dokud převodovka nevychladne a z displeje nezmizí zpráva.  
Vozidlo není v parkov. poloze Přeřaďte na P   -   Viz  Automatic Transmission . 
  Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Pro nastartování přeřaďte na N nebo P   -   Viz  Automatic Transmission . 
  Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Pro nastartování sešlápněte brzdu   -   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Pro nastartování přeřaďte na N   -   Viz  Automatic Transmission . 
  Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Otevřené dveře zabrzděte   -   Viz  Automatic Transmission . 
  Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Překročení doby spuštění motoru     Viz  Starting a Gasoline Engine .   
Asistent rozjezdu do svahu aktivován     Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   
Asistent rozjezdu do svahu deaktivován     Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Řízení jízdní stability

Zpráva   Kontrolka ohlášení zprávy   Nápravná opatření  
ABS porucha Neodkladně servis   Žlutá   Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Omezená elektronická regulace stability   -   Nechte systém zkontrolovat autorizovaným prodejcem.  
Elektronická regulace stability vypnuta   -   Viz   Používání řízení stability.