Missing Image
ASlouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru nebo jej vypněte. Pokud systém vypnete, může dojít k zamlžení čelního skla.
BZvolte požadované nastavení rozvodu vzduchu. O vypne systém. Pokud zvolíte možnost MAX A/C, systém bude rozvádět recirkulovaný vzduch větracími průduchy v přístrojové desce.
CStisknutím tlačítka se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a recirkulovaného vzduchu. Když zvolíte recirkulovaný vzduch, tlačítko se rozsvítí a vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze snížit čas potřebný pro ochlazení interiéru a zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
DSlouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu.
EStiskněte tlačítko k odmlžení zadního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
FStisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Klimatizace ochlazuje vozidlo venkovním nebo recirkulovaným vzduchem. Aby byla klimatizace při nastartování vozidla efektivnější, jeďte dvě až tři minuty s mírně staženými okny a zvolte recirkulaci vzduchu.