POZOR:  Osoby, které necítí bolest kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit spáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s izolačními vlastnostmi, jako například přikrývku nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nevpichujte do sedadla špendlíky, jehly ani jiné ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí vyhřívaného sedadla. Přehřáté sedadlo může vést k vážnému poranění osob.

Neprovádějte následující činnosti:
  • Nepokládejte na sedadlo těžké předměty.
  • Neobsluhujte vyhřívané sedadlo, pokud na něj byla vylita voda nebo jiná kapalina. Nechte sedadlo důkladně vyschnout.
  • Vyhřívaná sedadla neobsluhujte, pokud není motor v provozu. Mohlo by dojít k vybití autobaterie vozidla.
Missing Image
Abyste dosáhli maximálního výkonu topení, stiskněte požadovaný spínač. Svítí dvě kontrolky spínače. Výkon topení snížíte opakovaným stisknutím spínače. Svítí jedna kontrolka spínače. Pokud chcete topení vypnout, stiskněte spínač ještě jednou.
Vyhřívání sedadla bude fungovat pouze tehdy, je-li zapnuto zapalování.
Vyhřívání sedadla zůstane zapnuté, než bude vypnut spínač vyhřívání sedadla nebo zapalování.