POZOR   POZOR:  Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače (je-li k dispozici). Nesprávné použití zapalovače může způsobit poškození, které není kryto zárukou, a může mít za následek požár nebo vážné zranění osob.

Poznámka:   Když je zapnuté zapalování, můžete napájecí zásuvku používat pro napájení 12voltových spotřebičů s maximálním proudovým zatížením 10 A.
Poznámka:   Elektrická napájecí zásuvka je určena výhradně k zapojení zástrčky přídavných zařízení. Vložením jiných předmětů může dojít k poškození zásuvky a přepálení pojistky.
Poznámka:   Nevěste na zásuvku žádné příslušenství ani držák příslušenství.
Poznámka:   Nepoužívejte elektrickou zásuvku k zapojení zapalovače cigaret.
Poznámka:   Nesprávné použití elektrické zásuvky může vést k poškození, které nebude kryto zárukou.
Poznámka:   Když elektrické zásuvky nepoužíváte, musí být krytky zavřené.
Aby bylo možné využívat elektrickou zásuvku v plném rozsahu, musí být motor nastartován. Abyste předešli vybití autobaterie:
  • Když je motor vypnutý, používejte elektrickou zásuvku pouze po dobu nezbytně nutnou.
  • Důrazně doporučujeme odpojit při opuštění vozidla veškeré příslušenství od (12V) elektrické zásuvky.
Umístění
Možné umístění elektrické zásuvky:
Missing Image
na středové konzole.
Missing Image
u zadního sedadla vpravo (je-li k dispozici).