POZOR:  Asistent rozjezdu do svahu nenahrazuje parkovací brzdu. Než odejdete od vozidla, vždy zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Pokud je aktivní asistent rozjezdu do svahu, musíte zůstat ve vozidle.
  POZOR:  V kterýkoli okamžik máte odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohled nad systémem a zasáhnutí v případě potřeby.
  POZOR:  Pokud má motor příliš vysoké otáčky nebo je zjištěna závada v době, kdy je asistent rozjezdu do svahu aktivní, dojde k jeho deaktivaci.

Tento systém usnadňuje rozjezd vozidla ve svahu bez použití parkovací brzdy.
Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání bez pohybu po dobu dvou až tří sekund od uvolnění brzdového pedálu. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z brzdového pedálu na plynový pedál. Brzda se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečnou sílu na rozjezd bez couvnutí vozidla ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
Systém se aktivuje automaticky ve svahu při sklonu, který by mohl vést k výraznému pohybu vozidla vzad.
Poznámka:   Pomocí brzdy a asistenta rozjezdu do svahu můžete zajistit, že se vozidlo při zastavení ve svahu nerozjede.
Poznámka:   Nejezděte se sešlápnutým pedálem spojky a nepoužívejte pedál spojky k zabrzdění vozidla při stání ve svahu. Tyto činnosti zkracují životnost spojky.
Poznámka:   Neudržujte vozidlo na stejném místě ve svahu pomocí sešlápnutého plynového pedálu. Můžete tím přehřát převodovku.
Aktivace asistenta rozjezdu ve svahu
Poznámka:   Pokud má motor příliš vysoké otáčky, asistent rozjezdu do svahu se deaktivuje.
  1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Držte brzdový pedál sešlápnutý.
  1. Pokud snímače zjistí, že vozidlo stojí ve svahu, systém se automaticky aktivuje.
  1. Pokud uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo stát ve svahu přibližně dvě až tři sekundy, aniž by se rozjelo. Tato doba je automaticky prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjetí.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem. Brzdy se uvolní automaticky.
Deaktivace asistenta rozjezdu ve svahu
Systém deaktivujete jednou z následujících možností:
  • rozjeďte se do svahu, aniž byste znovu zabrzdili;
  • počkejte dvě až tři minuty; systém se deaktivuje automaticky;
  • pokud byl při aktivaci systému zařazen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed, zařaďte zpátečku;
  • pokud byla při aktivaci systému zařazena zpátečka, zařaďte rychlostní stupeň pro jízdu vpřed.