POZOR:  Parkovací asistent vás nezbavuje odpovědnosti a nutnosti dávat za jízdy pozor.
  POZOR:  Za hustého deště nebo v případě rušivé odrazivosti nemusejí snímače objekty zaregistrovat.
  POZOR:  Snímače nemusejí zaregistrovat objekty, které pohlcují ultrazvukové vlny.
  POZOR:  Parkovací asistent nedetekuje překážky pohybující se směrem pryč od vozidla. Budou na okamžik detekovány pouze poté, co se opět začnou pohybovat směrem k vozidlu.
  POZOR:  Buďte obezřetní, zejména pokud je k zadní části vozidla přimontováno příslušenství, jako např. nosič kol; zadní parkovací asistent totiž snímá pouze vzdálenost překážky od nárazníku.
  POZOR:  Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte snímače pouze krátce a ze vzdálenosti přesahující 20 cm (8 palců).

Poznámka:   Snímače zbavujte nečistot, sněhu a ledu. Nečistěte je ostrými předměty.
Poznámka:   Pokud jsou v blízkosti signály o stejné frekvenci nebo je-li vozidlo plně zatížené, parkovací asistent nemusí pracovat správně.
Poznámka:   Vnější snímače mohou zaznamenávat boční stěny garáže. Pokud se vzdálenost mezi vnějším snímačem a stěnou po dobu 3 sekund nezmění, dojde k vypnutí zvuku. Vnitřní snímače ale i nadále registrují objekty za zádí vozidla.