POZOR:  Činnost kamery se může měnit v závislosti na okolní teplotě, stavu vozidla a komunikace.
  POZOR:  Překážky zobrazené na displeji se ve skutečnosti nacházejí blíže k vozidlu.
  POZOR:  Neumísťujte před kameru žádné předměty.
  POZOR:  Systém zadní kamery je pomůcka při jízdě dozadu, kterou je třeba používat společně s vnitřním zpětným zrcátkem i vnějšími zpětnými zrcátky, aby řidič získal nejlepší výhled.

Kamera se nachází na zadních výklopných dveřích nebo na víku zavazadlového prostoru.
Missing Image
Zapínání kamery pro zpětný výhled
  POZOR:  Kamera nemusí detekovat překážky, které se nachází příliš blízko vozidla.

Zapněte zapalování a zařaďte zpátečku (R).
Na obrazovce se zobrazí obrázek.
V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:
  • temné okolí,
  • oblasti s intenzivním osvětlením,
  • náhlá změna okolní teploty,
  • vlhká kamera,
  • znečištěná kamera,
  • blokovaný výhled kamery.
Používání displeje
  POZOR:  Překážky nad kamerou nemusí být vidět. V případě potřeby zkontrolujte prostor za vozidlem.

Pokud je akumulátor vozidla odpojen, bezprostředně po jeho opětovném připojení nemusí být zobrazení vodicích čar přesné. Jakmile s vozidlem pojedete pět minut minimální rychlostí 50 km/h, pokud možno s minimálními odchylkami z přímého směru jízdy, začnou se vodicí čáry opět zobrazovat správně.
Poznámka:   Při couvání s přívěsem zobrazuje kamera směr vozidla, nikoli přívěsu.
Poznámka:   Pokud obraz kamery není čistý, pomocí jemné látky očistěte sklo kamery.
Poznámka:   Pokud se obrázek zobrazí, když není zařazena zpátečka (R), systém vyžaduje servisní zásah.
Vozidla s parkovací pomůckou
 Na displeji se zobrazí barevné odstupové pruhy. Tento pruh oznamuje přibližnou vzdálenost od zadního nárazníku k překážce.
Missing Image
AČervená barva – zóna
BŽlutá barva – zóna
CZelená barva – zóna
DČerná – středová čára předpokládané dráhy vozidla
Označení vzdálenosti slouží pouze jako vodítko a počítají se pro nenaložená vozidla na rovném povrchu silnice.
Vypínání kamery pro zpětný výhled
Vyřaďte zpátečku (R).
Poznámka:   Systém se automaticky vypne, jakmile rychlost vozidla překročí přibližně 12 km/h.