POZOR:  Aby nedošlo ke zranění osob, je nutné si přečíst a pochopit informace o omezení systému uvedené v této části. Funkce snímání předmětů (obecně velkých a pevně uchycených) usnadňuje jízdu vzad na rovném povrchu při parkovací rychlosti. Na funkci systému snímání mohou mít vliv také dopravní systémy, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. Mohou způsobit snížení výkonu nebo nesprávnou aktivaci funkce.
  POZOR:  Abyste zabránili zranění osob, buďte při jízdě vzad a používání systému snímání vždy opatrní.
  POZOR:  Systém není navržen tak, aby zabránil kontaktu s malými nebo pohybujícími se objekty. Systém je navržen tak, aby řidiče upozorňoval na velké nepohybující se předměty vysíláním zvukového tónu. Předejde se tak poškození vozidla. Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty v blízkosti země.
  POZOR:  Některá zařízení, jako například velké závěsy přívěsů, kola, držáky surfařských prken a jakékoli jiné předměty, které mohou blokovat oblast běžného snímání systémem, mohou aktivovat akustickou výstrahu.

Poznámka:   Zajistěte, aby snímače na nárazníku nebo přední masce byly zbaveny sněhu, ledu a velkých nánosů špíny. V opačném případě může být ovlivněna přesnost systému. Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:   Pokud je poškozen nárazník nebo čelní maska vozidla (jsou deformované nebo ohnuté), může být oblast snímání posunuta a při měření vzdálenosti od překážek může docházet k nepřesnostem, případně se mohou objevovat plané poplachy.
Poznámka:   U vozidel s náhradním kolem umístěným na zadních výklopných dveřích započítává systém určitou toleranci vzdálenosti.
Systém snímání upozorňuje řidiče na překážky, které se objeví v určité vzdálenosti od nárazníku.
Dojde-li k detekci překážky, hlasitost rádia se sníží na přednastavenou úroveň. Když nebezpečí pomine, obnoví se původní hlasitost rádia.
Systém snímání při jízdě vzad
Zadní snímače se aktivují pouze přesunutím volicí páky převodovky do polohy zpátečky R. Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost přerušovaného zvukového tónu se zvyšuje. Když je vzdálenost mezi vozidlem a překážkou menší než 30 centimetrů (12 palců), zvukový tón zní nepřetržitě. Pokud je zaznamenán nepohybující se nebo ustupující objekt ve vzdálenosti větší než 30 cm (12 palců) od boční strany vozidla, zvukový tón zazní pouze na dobu tří sekund. Když systém zaznamená přibližující se objekt, varování zazní znovu.
Missing Image
ASystém snímá překážky do vzdálenosti 183 centimetrů (72 palců) od zadního nárazníku, na vnějších rozích nárazníku je snížená plocha pokrytí.
Systém zaznamenává určité objekty, je-li volicí páka převodovky v poloze zpátečky R:
  • a vozidlo se přibližuje k nepohybujícímu se objektu rychlostí nanejvýš 5 km/h (3 mil/h);
  • vozidlo se nepohybuje a pohybující se objekt se přibližuje k zadní straně vozidla rychlostí nanejvýš 5 km/h (3 mil/h);
  • vozidlo se pohybuje rychlostí nanejvýš 5 km/h (3 mil/h) a pohybující se objekt se přibližuje k zadní straně vozidla rychlostí nanejvýš 5 km/h (3 mil/h).
Vyřazením volicí páky převodovky z polohy zpátečky R systém vypnete. Pokud v systému došlo k závadě, zobrazí se na informačním displeji varovné hlášení. Vadný systém nebude možné zapnout.