Všechna vozidla
  POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování.
  POZOR:  Pokud je vaše vozidlo vybaveno zámkem řízení, ujistěte se, že je při tažení zapnuté zapalování do první nebo druhé polohy.
  POZOR:  Brzda a posilovač řízení nefungují, pokud motor není v provozu. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a dávat pozor na prodlouženou brzdnou dráhu a obtížnější řízení.
  POZOR:  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo tažného vozidla.
  POZOR:  Nepoužívejte pevné tažné zařízení na předním tažném oku.
  POZOR:  V případě, že je vozidlo taženo, zařaďte neutrál.

Plynule se rozjeďte tak, aby tažené vozidlo nedělalo trhané pohyby.
Vozidla s automatickou převodovkou
  POZOR:  Nepřekračujte rychlost 20 km/h nebo jízdní vzdálenost 20 km, dokud nebudou poháněná kola zvednuta nad zem.
  POZOR:  Doporučujeme neodtahovat vozidla, když jsou hnaná kola na zemi. Pokud je však nutné odtáhnout vozidlo z nebezpečného místa, netáhněte je rychlostí vyšší než 20 km/h a na vzdálenost větší než 20 km.
  POZOR:  Během tažení s vozidlem necouvejte.
  POZOR:  V případě mechanické závady na převodovce se vozidlo musí přepravovat se zvednutými hnanými koly.
  POZOR:  Netahejte vozidlo, pokud teplota vnějšího vzduchu klesne pod °C.