POZOR:  Nepřekračujte rychlost 100 km/h (62 mil/h).
  POZOR:  Tlak v zadních pneumatikách je nutné zvýšit o 3 psi (0,2 baru) nad stanovené hodnoty.   Viz   Technická data
  POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost přívěsu, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla.   Viz   Identifikační štítek vozidla
  POZOR:  Nepřekračujte maximální dovolené zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení, tj. svislé zatížení koule závěsného zařízení činící 50 kilogramů (110 liber).
  POZOR:  Elektrický systém není vhodný pro tažení přívěsu s více než jednou zadní mlhovkou.

Poznámka:   Ne všechna vozidla jsou vhodná nebo schválená pro montáž tažného zařízení. Nejprve kontaktujte svého prodejce.
Náklad umísťujte co nejníže a ve středu mezi nápravami přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, náklad na přívěsu musí být umístěn směrem k předku s maximálním zatížením předku, protože tak je dosaženo největší stability.
Stabilita soupravy vozidla s přívěsem je velmi závislá na kvalitě přívěsu.
V nadmořské výšce nad 1 000 metrů (3 281 stop) je nutné snížit stanovenou maximální přípustnou hmotnost soupravy o 10 % na každých dalších 1 000 metrů (3 281 stop) nadmořské výšky.
Strmé svahy
  POZOR:  Protiblokovací brzdový systém neřídí nájezdovou brzdu přívěsu.

Přeřaďte dolů, než dosáhnete příliš velkého poklesu otáček.