POZOR:  Použití jiné než doporučené brzdové kapaliny může vést ke snížení účinku brzd a nesplnění výkonnostních norem Ford.
  POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.
  POZOR:  Než sejmete uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže, vyčistěte jej. Doplňte palivo z utěsněné nádoby splňující specifikace společnosti Ford.

Poznámka:   Udržujte brzdovou kapalinu v čistotě a suchu. V případě znečištění, zasažení vodou, ropnými produkty nebo jinými látkami může dojít k poškození brzdového systému a k jeho možnému selhání.
Poznámka:   Brzdová a spojková soustava jsou zásobovány z téže nádržky.
Při opotřebení brzd hladina kapaliny pomalu klesá a při výměně součástí brzdového systému znovu stoupne.
Pokud se hladina kapaliny nachází mezi značkami MIN a MAX, je splněno optimální provozní množství. Není třeba doplňovat kapalinu.
Pokud je hladina kapaliny mimo normální provozní rozsah, může se funkčnost systému zhoršit; nechte systém okamžitě zkontrolovat autorizovaným prodejcem.
Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford.   Viz   Technická data