POZOR:  Nezapomínejte zapnout světlomety, je-li šero a za nepříznivého počasí. V opačném případě systém neaktivuje koncová světla, a nemůže proto v těchto podmínkách zajistit dostatečné osvětlení. Pokud zapomenete zapnout světlomety, může dojít ke srážce.

Systém zapne světla pro denní svícení v případě, že je zapnuto zapalování a jsou vypnuta tlumená světla.
Pokud je vozidlo vybaveno automaticky spínanými světlomety, přepíná systém mezi světly pro denní svícení tlumenými světly v závislosti na intenzitě okolního světla.