Missing Image
Vytahujte pás rovnoměrně. Podržte přezku a nechte pás úplně a hladce zasunout do úložné polohy.