Rychlé vytápění interiéru
 1. Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.
 2. Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň.
 3. Stisknutím tlačítka prostoru pro nohy dojde k rozvodu vzduchu větracími průduchy v prostoru pro nohy.
Doporučená nastavení topení
 1. Zmáčkněte tlačítko AUTO.
 2. Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň.
Rychlé chlazení interiéru
 1. Zmáčkněte tlačítko AUTO.
 2. Nastavte ovládání teploty na nízkou úroveň.
Doporučená nastavení pro chlazení
 1. Zmáčkněte tlačítko AUTO.
 2. Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.
 3. Otevřete všechny větrací průduchy v přístrojové desce a nasměrujte je dle potřeby.
Odmlžení čelního skla a bočních oken nebo odmlžení oken za chladného počasí
 1. Stiskněte tlačítko odmrazování a odmlžování čelního skla.
 2. Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.
 3. Nasměrujte vnější větrací průduchy v přístrojové desce na boční okna.