Sklopení opěradla sedadla dolů
Nesnažte se sklopit sedák zadního sedadla dopředu dříve, než bude sklopeno opěradla sedadla.
Missing Image
  1. Vytáhněte popruh na boční straně sedadla přímo nahoru.
  1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu.
Sklopení sedadla dopředu
Missing Image
  1. Když je opěradlo sedadla sklopené, vytáhněte popruh na boční straně sedadla přímo nahoru a vyklopte sedadlo do vzpřímené polohy.
Missing Image
  1. Sklopte sedadlo dopředu.
Missing Image
  1. Zajistěte zajišťovacími popruhy přední opěrku hlavy, aby sedadlo drželo ve sklopené poloze.