Když je zapnuté zapalování, můžete napájecí zásuvku používat pro napájení 12voltových spotřebičů s maximálním proudovým zatížením 10 A.