Vozidla s mechanickou převodovkou
Poznámka:  Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:  Uvolněním spojkového pedálu během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
  1. Plně sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:  Vozidla se startovacím tlačítkem: Krátce stiskněte tlačítko.
  1. Spusťte motor.
Vozidla s automatickou převodovkou
Poznámka:  Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:  Uvolněním brzdového pedálu během startování se přestane protáčet motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
  1. Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P nebo N.
  1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
Poznámka:  Vozidla se startovacím tlačítkem: Krátce stiskněte tlačítko.
  1. Spusťte motor.
Vozidla se vznětovým motorem
Poznámka:  Roztáčení motoru se nespustí, dokud nezhasne kontrolka nažhavení motoru. To může při extrémně chladném počasí trvat několik sekund.
Vypnutí motoru za jízdy – vozidla se startovacím tlačítkem
  1. Tlačítko podržte jednu sekundu nebo jej v rozmezí dvou sekund třikrát stiskněte.
  1. Volicí páku přesuňte do polohy N a sešlápnutím brzdového pedálu bezpečně zastavte vozidlo.
  1. Jakmile vůz zastaví, přesuňte volicí páku do polohy P nebo N a vypněte zapalování.