Následujícím způsobem lze snížit spotřebu paliva.
Tlak v pneumatikách
Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách z důvodu optimalizace spotřeby paliva.
Řazení
Používejte nejvyšší možný rychlostní stupeň, který je vhodný pro dané jízdní podmínky.
Předvídání
Přizpůsobte rychlost vozidla a vzdálenost od jiných vozidel bez nutnosti prudkého brzdění či akcelerace.
Úsporná rychlost
 S rychlostí roste i spotřeba paliva. Snižte rychlost jízdy na volných silnicích.