Missing Image  Tlak v pneumatikách (včetně rezervy) je nutné kontrolovat za studena každé dva týdny.
Pneumatiky je nutné nahustit na předepsaný tlak.
Tlaky v pneumatikách jsou rovněž uvedeny na informačním štítku s tlaky pneumatik (nachází se na okraji dveří řidiče nebo sloupku B). Vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který slouží jako pomůcka řidiče. Pokud je některá z pneumatik značně podhuštěna, rozsvítí se výstražná kontrolka.
Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, měli byste zastavit vozidlo, jakmile to bude bezpečné, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak.
Jízda s podhuštěnými pneumatikami může:
 • způsobit přehřívání pneumatik,
 • způsobit selhání pneumatik,
 • zvýšit spotřebu paliva,
 • zkrátit životnost pneumatik,
 • nepříznivě ovlivnit řízení vozidla a schopnost zastavit.
Systém nenahrazuje správné postupy údržby pneumatik.
Předepsaný tlak je nutné dodržovat i v případě, že se nerozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách.
Seznámení se systémem monitorování tlaku v pneumatikách
Systém měří tlak ve čtyřech silničních pneumatikách a odesílá odečty tlaku do vozidla.
Missing Image
 Systém porovnává tlak s předepsaným tlakem a pokud tlak výrazně poklesne pod tuto úroveň, rozsvítí výstražnou kontrolku. Pneumatiky je nutné nahustit na předepsaný tlak.
Pokud výstražná kontrolka svítí:
 1. Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
 1. Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
 1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a nahustěte všechny pneumatiky na správný tlak.
 1. Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách.
Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách
 1. Zapněte zapalování.
 1. Pomocí ovládacích prvků na informačním displeji přejděte do položky resetování tlaku pneumatiky.   Viz   Informační displeje
 1. Podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení.
Chcete-li ve vozidle vybaveném 2,3palcovým informačním displejem resetovat systém monitorování tlaku v pneumatikách, přejděte na:

Zpráva   Popis a postup  
Monitor pneu
Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení resetování.  

Chcete-li ve vozidle vybaveném 4,2palcovým informačním displejem resetovat systém monitorování tlaku v pneumatikách, přejděte na:

Zpráva   Popis a postup  
Nastavení
Stiskněte a podržte tlačítko Menu.  
Informace
Stiskněte tlačítko OK.  
Tlak pneumatiky
Stiskněte tlačítko OK.  
Monitor pneu
Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení resetování.