První párování mobilního telefonu
Po spárování mobilního telefonu se systémem je možné přijímat příchozí hovory a uskutečňovat odchozí hovory pomocí zařízení hands-free.
Poznámka:  Musíte zapnout zapalování a rádio.
Poznámka:  Nabídkou procházejte pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nacházejících se na audio systému.
  1. Před vyhledáváním se ujistěte, že je v mobilním telefonu aktivována funkce Bluetooth. V případě potřeby vyhledejte informace v příručce k zařízení.
  1. Stiskněte tlačítko PHONE. Když displej audiojednotky signalizuje, že nejsou spárovány žádné telefony, stiskněte tlačítko pro přidání.
  1. Když se na displeji audiojednotky objeví hlášení vyzývající k párování, vyhledejte v telefonu systém SYNC a zahajte proces párování.
  1. Vyberte funkci SYNC ve svém mobilním telefonu.
  1. Vyčkejte, než se na displeji telefonu zobrazí kód PIN. Porovnejte kód PIN na displeji telefonu s kódem PIN zobrazeným na displeji audiojednotky a potvrďte požadavek na displeji telefonu i vozidla. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.
Poznámka:  V některých případech bude telefon vyžadovat zadání kódu PIN. Zadejte šestimístný kód PIN zobrazený systémem na displeji audiojednotky. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.
V závislosti na vlastnostech mobilního telefonu a na konkrétním trhu vás může systém vyzvat k nastavení aktuálního mobilního telefonu jako hlavního telefonu (po zapnutí zapalování se systém pokusí připojit nejprve k hlavnímu telefonu) nebo ke stažení telefonního seznamu.
Missing Image  Na informačním displeji se může zobrazovat úroveň nabití baterie mobilního telefonu a síla signálu.