Missing ImageMissing Image
  POZOR:  Děti s výškou do 150 cm usaďte do schválené dětské sedačky na zadním sedadle.
  POZOR:  NIKDY nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy na sedadlech, před kterými jsou umístěny AKTIVNÍ AIRBAGY. Hrozí VÁŽNÉ nebo SMRTELNÉ ZRANĚNÍ DÍTĚTE.
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.
  POZOR:  Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Dětské autosedačky žádným způsobem neupravujte.
  POZOR:  Nedržte dítě na klíně, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Děti ani zvířata nenechávejte ve vozidle bez dozoru.
  POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

Pro použití ve vašem vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské zádržné prostředky certifikované podle ECE-R44.03 (nebo pozdější). U autorizovaného prodejce naleznete velký výběr těchto autosedaček.
Poznámka:  Povinné používání dětských sedaček se liší podle jednotlivých zemí.
Dětské sedačky pro různé hmotnostní skupiny
Používejte sedačky vhodným způsobem:
Dětská bezpečnostní sedačka montovaná proti směru jízdy
Missing Image
Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky pro batolata (skupina 0+) upevňované proti směru jízdy na zadním sedadle.
Bezpečnostní sedačka pro děti
Missing Image
Děti vážící 13 kg až 18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky (skupina 1) na zadním sedadle.
Zvýšená sedadla
  POZOR:  Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním pásem.
  POZOR:  Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je uvolněný nebo zkroucený.
  POZOR:  Bezpečnostní pás nikdy neveďte pod paží dítěte nebo za jeho zády.
  POZOR:  Nikdy nepoužívejte za účelem zvýšení polohy dítěte běžné polštáře, knihy nebo ručníky.
  POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.
  POZOR:  Při používání dětské sedačky na zadních sedadlech se ujistěte, že je dětská sedačka pevně opřena o sedadlo vozidla. Nesmí se dotýkat opěrky hlavy. Pokud je to potřeba, hlavovou opěrku demontujte.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Poznámka:  Pokud umístíte dětskou sedačku na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby nedocházelo ke styku sedadla s nohama dítěte ani se sedačkou.
Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, zajistěte pomocí zvýšeného sedadla nebo zvyšovacího sedáku.
Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Missing Image
 Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla. Zvýšená poloha sezení umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramene dítěte a bederní pás pevně přes jeho boky.
Zvýšený sedák (skupina 3)
  POZOR:  Při použití zvýšeného sedáku je nutné upravit nastavení hlavové opěrky podle polohy při sezení.

Missing Image
Kotevní body ISOFIX
  POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrnou nohu.

Missing Image
Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce. Tato ramena se upevní do kotevních bodů vnějších zadních sedadel mezi sedákem a opěradlem. Kotevní body pro dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem se nachází na zadní straně vnějších zadních sedadel.
Poznámka:  Při nákupu dětské sedačky se systémem ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.   Viz   Umístění dětského zádržného systému
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
  POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.
  POZOR:  Ujistěte se, že není horní upevňovací popruh volný nebo překroucený a je správně umístěný v kotevním bodě.

Při montáži dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem postupujte podle pokynů výrobce sedačky.
Poznámka:  Je-li to vhodné, pro usnadnění montáže demontujte kryt zavazadel.   Viz   Kryty zavazadlového prostoru
Poznámka:  Při montáži bude možná nutné nadzvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.   Viz   Opěrky hlavy
Missing Image
  1. Závěsný popruh naveďte pod hlavovou opěrku ke kotevnímu bodu.
Missing Image
  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.