Ruční dětské pojistky
Po aktivaci těchto pojistek nelze zadní dveře otevřít zevnitř vozidla.
Missing Image
Dětské pojistky se nacházejí na zadním okraji zadních dveří. Každé dveře je nutné aktivovat zvlášť.
Levá strana
Otočením zámku proti směru hodinových ručiček jej zajistíte a otočením po směru hodinových ručiček jej odjistíte.
Pravá strana
Otočením zámku po směru hodinových ručiček jej zajistíte a otočením proti směru hodinových ručiček jej odjistíte.
Elektrické dětské pojistky
Missing Image
Pojistky aktivujete stisknutím spínače.
Opětovným stisknutím spínače je vypnete.
Poznámka:  Po aktivaci dětské pojistky nefunguje elektrické ovládání okna spínačem v daných dveřích.