POZOR:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
  POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy!
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený nebo překroucený.
  POZOR:  Bezpečnostní sedačka musí být pevně opřena o sedadlo vozidla. Může být nezbytné zvednout nebo demontovat opěrku hlavy. Viz  Head Restraints. 
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky musíte opěrku hlavy namontovat zpět. Viz  Head Restraints. 


Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Až 10 kg (22 liber)  Až 13 kg (29 liber)  9–18 kg (20–40 liber)  15–25 kg (33–55 liber)  22–36 kg (46–79 liber) 
Přední sedadlo spolujezdce s aktivovaným airbagem  UF¹  UF¹  UF¹ 
Přední sedadlo spolujezdce s deaktivovaným airbagem  U¹  U¹  U¹  U¹  U¹ 
Zadní sedadla 

X Nevhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček, které byly schváleny pro použití v této váhové kategorii.
U¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček, které byly schváleny pro použití v této váhové kategorii. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF¹ V této váhové kategorii vhodné pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Poznámka:  Pokud dětskou sedačku umístíte na přední sedadlo, je nutné polohu sedadla upravit tak, aby se dětská sedačka nedotýkala přístrojové desky. Sedadlo spolujezdce umístěte co nejvíce dozadu, avšak tak, aby bezpečnostní pás směřoval (od otvoru ve sloupku B k dětské sedačce) po směru jízdy. Pokud je obtížné zcela utáhnout pánevní popruh, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla
Poznámka:  Pokud dětskou sedačku umístíte na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby nedocházelo ke kontaktu s nohama dítěte ani jiným cestujícím.
Dětské sedačky ISOFIX

Polohy sedačky  Váhové kategorie 
0+ 
Proti směru jízdy  Ve směru jízdy  Proti směru jízdy 
Až 13 kg (29 liber)  9–18 kg (20–40 liber) 
Přední sedadlo  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ sedadla 
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX  Velikostní třída  C, D, E*  A, B, B1*  C, D1 
Typ sedadla  IL**  IL2, IUF3  IL** 
Zadní střední sedadlo  Velikostní třída  Bez systému ISOFIX 
Typ sedadla 

IL Vhodné pro polouniverzální dětské sedačky ISOFIX. Řiďte se seznamy doporučených vozidel vydanými výrobci dětských bezpečnostních sedaček.
IUF Vhodné pro univerzální dětské sedačky ISOFIX montované ve směru jízdy v této váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX.
1Velikostní třída ISOFIX se u univerzálních i  polouniverzálních dětských sedaček označuje velkými písmeny A až G. Tato identifikační písmena jsou vyznačena na dětských bezpečnostních sedačkách ISOFIX.
**V okamžiku vydání této brožury je doporučenou bezpečnostní sedačkou ISOFIX pro batolata ve skupině O+ sedačka Britax Romer Baby Safe. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
***V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou ISOFIX ve skupině 1 sedačka Britax Romer Duo. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.