POZOR:  Vložte přezku do zámku, až uslyšíte jasné cvaknutí. Pokud nebylo slyšet cvaknutí, pás není řádně upevněn.
  POZOR:  Při zavírání dveří se ujistěte, že je bezpečnostní pás zatažen a neblokuje dveře.

Missing ImageMissing Image
Vytahujte pás rovnoměrně. Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.
Pokud vrátíte sklopené zadní sedadlo zpět do původní polohy příliš rychle, může dojít k zablokování bezpečnostních pásků zadních vnějších sedadel. V takovém případě sedadlo znovu sklopte.   Viz   Zadní sedadla
Pro uvolnění přezky pásku ze zámku stiskněte červené tlačítko. Podržte přezku a nechte pás úplně a hladce zasunout do úložné polohy.
Použití bezpečnostních pásů v těhotenství
Missing Image
  POZOR:  Těhotné ženy si musí správně nastavit sedadlo, aby byla jízda bezpečná pro ně i nenarozené dítě. Nikdy nepoužívejte jen bederní pás nebo jen ramenní pás.

Těhotné ženy musí při jízdě vždy použít bezpečnostní pás. Pánevní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu musí vést pod břichem a musí být co nejvíce dotažen tak, aby však ženě nepůsobil nepohodlí. Ramenní popruh musí vést přes střed ramena a střední část hrudníku.