Missing Image
Airbag se odpálí při silné čelní srážce nebo při srážce, ke které dojde zleva nebo zprava pod úhlem do 30 stupňů. Airbag se nafoukne během několika tisícin sekundy a při kontaktu s cestujícím se vyfoukne. Brzdí tak pohyb těla vpřed. Při menších čelních srážkách, převrácení vozidla a nárazech zezadu či zboku nemusí k odpálení airbagu dojít.
Deaktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

Pokud potřebujete namontovat dětskou sedačku na sedadlo, před kterým je umístěný aktivní airbag, musíte si nechat namontovat spínač deaktivace airbagu spolujezdce. Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Missing ImageMissing Image
ADeaktivace
BAktivace
Otočte spínač do polohy A.
Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí varovná kontrolka deaktivace airbagu.
Poznámka:  Spínač na klíč se nachází na konci přístrojové desky na straně spolujezdce. Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce je umístěna ve stropní konzoli.
Aktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

Otočte spínač do polohy B.