POZOR:  Nepokoušejte se otevřít kryt airbagu.

Airbag se odpálí při silných čelních srážkách nebo téměř čelních srážkách, ke kterým dojde až z 30° úhlu zleva nebo zprava. Airbagy se nafouknou během několika tisícin sekundy a při kontaktu s cestujícím se vyfukují, a brání tak nárazu kolen do sloupku řízení. Při menších čelních srážkách, převrácení, nárazu zezadu nebo ze strany k odpálení kolenního airbagu řidiče nedojde.
Poznámka:  Kolenní airbag řidiče má nižší prahovou hodnotu odpálení náložky než přední airbagy. Při drobném nárazu může dojít pouze k odpálení kolenního airbagu.