Poznámka:  Při teplotách nad 15°C se vnitřní ventilátor zapne, když na dálkovém ovladači stisknete tlačítko ventilace vozidla.
Přeprogramování funkce odemykání
Poznámka:  Stisknete-li tlačítko odemykání, odemknou se buď všechny dveře, nebo jen dveře řidiče a zadní výklopné dveře.Opětným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.
 Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund.Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Pro návrat k původní odemykací funkci zopakujte postup.
Výměna baterie dálkového ovládání
Missing Image   Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem.Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace.
Dálkové ovládání se sklopným klíčem
Missing Image
 1. Posuňte uvolňovací posuvník ve směru šipky.
 1. Vyjměte břit klíče.
Missing Image
 1. Pro oddělení obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.
 1. Opatrně vyjměte baterii šroubovákem.
Poznámka:  Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
 1. Vložte novou baterii (3V CR 2032) s kladným pólem směřujícím dolů.
 1. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
 1. Namontujte čepel klíče.
Dálkové ovládání bez sklopného klíče
Missing Image
 1. Stiskněte a podržte tlačítka po stranách a uvolněte kryt.Opatrně sejměte kryt.
 1. Vyjměte břit klíče.
Missing Image
 1. Pro rozevření obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.
Missing Image
 1. Pro oddělení obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.
Missing Image
Poznámka:  Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
 1. Opatrně vyjměte baterii šroubovákem.
 1. Vložte novou baterii (3V CR 2032) s kladným pólem směřujícím dolů.
 1. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
 1. Namontujte čepel klíče.