Všeobecné informace
Pokud se pasivní klíč nachází do 1 m od vozidla, můžete vozidlo odemykat a zamykat bez nutnosti vyjímat klíče z kapsy či peněženky. Tento klíč používá snímač na zadní straně kliky dveří pro odemykání a zvláštní snímač na svrchní straně každé kliky dveří pro zamykání.
Systém nebude funkční, pokud:
  • Autobaterie je vybitá.
  • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
  • Je vybitá baterie pasivního klíče.
Poznámka:  Pokud je pasivní klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí být systém funkční.
Poznámka:  Pokud systém nefunguje, budete nuceni vozidlo odemknout a uzamknout pomocí dříku klíče.
Odemykání pasivním klíčem
Missing Image
S pasivním klíčem, který se nachází do 1 m od vozidla, se krátce dotkněte odemykacího snímače na zadní straně kliky dveří a poté zatažením za kliku dveře odemknete. Nesmíte se však zároveň dotknout uzamykacího snímače ani tahat za kliku příliš rychle. Systém pasivního klíče vyžaduje k autentizaci přívěsku ke klíči krátkou prodlevu.
Zamykání pasivním klíčem
Missing Image
S pasivním klíčem, který se nachází do 1 m od vozidla, se po dobu cca 1 s dotkněte zamykacího snímače na vnější straně kliky dveří a tím se vozidlo zamkne. Nesmíte se však zároveň dotknout odemykacího snímače na zadní straně kliky dveří. Po uzamknutí můžete okamžitě zatáhnout za kliku dveří, čímž si ověříte, že zamknutí proběhlo a vozidlo se omylem neodemklo
Zablokované klíče
Pokud po uzamknutí vozidla zůstanou v interiéru nějaké klíče, budou zablokovány.
Zablokované klíče nemohou být použity k zapnutí zapalování nebo nastartování motoru.
Abyste je mohli znovu používat, musíte aktivovat všechny pasivní klíče.
Pasivní klíče aktivujete tak, že vozidlo odemknete pomocí pasivního klíče, který nebyl zablokován, nebo pomocí odemykání dálkovým ovládáním.
Všechny zablokované pasivní klíče budou po zapnutí zapalování nebo nastartování vozidla platným klíčem opět aktivovány.
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Missing Image
  1. Opatrně sejměte kryt.
  1. Vyjměte list klíče a vložte jej do zámku.
Poznámka:  Vložkou zámku je vybavena pouze klika dveří řidiče.