Missing Image
Pro zapnutí nebo zrušení volby hlasového ovládání stiskněte tlačítko.   Viz   SYNC™.  Viz  Audio Unit - Canada/Mexico/United States of America, Vehicles With: AM/FM/USB Port/Bluetooth.