Missing Image
 Systém zapnete stisknutím tlačítka. Kontrolka LED na spínači se rozsvítí, když je systém zapnutý.
Poznámka:  Systém je funkční pouze při běžícím motoru.
Systém vypnete stisknutím příslušného tlačítka.
Systém automaticky reguluje teplotu, aby nedošlo k přehřátí.
V případě vysoké teploty uvnitř vozidla nemusí být vyhřívání patrné. Tento stav je normální a nejedná se o poruchu systému.