Světla se rozsvítí za následujících podmínek:
  • Otevřete dveře.
  • Stisknete tlačítko na dálkovém ovládání.
  • Stisknete spínač B přední svítilny osvětlení interiéru.
Přední svítilny vnitřního osvětlení
Bez střešního okna
Missing Image
Se střešním oknem
Missing Image
AFunkce dveří.
BSpolečné zapnutí a vypnutí všech světel.
CJednotlivá světla.
DJednotlivá světla.
Zadní svítilny pro čtení
Missing Image
ASvítilny pro čtení.
Poznámka:  Stisknutím příslušného tlačítka můžete zapnout jednotlivé svítilny nezávisle na sobě.