Vnitřní osvětlení osvětluje interiér v několika různých barvách. Ovládání vnitřního osvětlení se nachází ve stropní konzole.
Missing Image
ANabídka barev
BOtočný ovladač
CMaximální svícení
Otočením ovladače B za první polohu zapněte osvětlení a nastavte požadovaný jas.
Opakovaným stisknutím tlačítka A nastavte požadovanou barvu.
Stisknutím tlačítka C zapnete všechny lampičky v interiéru. Opětovným stisknutím tlačítka C lampičky vypnete a nastavíte původně zvolenou barvu.
Osvětlení interiéru se zapne v případě, že jsou splněny tyto podmínky:
  • Je zapnuto zapalování.
  • Jsou zapnuty čelní světlomety.
Osvětlení interiéru zůstane zapnuté do chvíle, kdy vypnete zapalování a je splněna jedna z následujících podmínek:
  • Zamknete vozidlo.
  • Vyprší časovač zpoždění vypnutí příslušenství.