POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se systému nepodaří zapnout nebo vypnout dálková světla, upravte nastavení ručně.
  POZOR:  Při přiblížení k ostatním dopravním prostředkům na silnici může být nutný ruční zásah.
  POZOR:  Nepoužívejte systém v mlze.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. V těchto případech může být nutný ruční zásah.
  POZOR:  Pokud jsou světla protijedoucích vozidel skryta za překážkami (např. svodidly), nemusí systém dálková světla vypnout.
  POZOR:  Abyste se ujistili, že bude mít kamerový snímač dostatečný výhled, pravidelně kontrolujte a vyměňujte lišty stěrače. Náhradní lišty stěrače musí mít správnou délku.

Poznámka:  Odstraňujte z čelního skla všechny nečistoty, jako je ptačí trus, hmyz, sníh nebo led.
Poznámka:  Dopravní značky s reflexním povrchem mohou být detekovány jako světla protijedoucího vozu, a tím pádem mohou způsobit přepnutí světel na tlumená.
Poznámka:  Při výměně žárovek dálkových světel používejte výhradně originální součásti od společnosti Ford. Ostatní žárovky mohou snížit výkon systému.
Systém automaticky zapne dálková světla, pokud je dostatečná tma a v okolí se nepohybují žádná vozidla. Pokud systém rozpozná přední či zadní světla přibližujícího se vozidla nebo pouliční osvětlení před vozidlem, vypne dálková světla, aby neoslnil ostatní účastníky provozu. Tlumená světla zůstanou rozsvícená.
Snímač kamery je umístěn za čelním sklem, a to v prostřední části. Tento snímač neustále sleduje aktuální podmínky a na základě zjištěných údajů rozhoduje o zapnutí a vypnutí dálkových světel.
Systém po zapnutí aktivuje dálková světla za předpokladu, že:
  • je dostatečná tma vyžadující použití dálkových světel,
  • v okolí se nevyskytují žádná vozidla a před vozem se nenachází žádné pouliční osvětlení a
  • rychlost vozidla je vyšší než 40 km/h.
Dálková světla se vypnou za předpokladu, že:
  • Viditelnost je dostatečná na to, aby dálková světla nemusela být použita.
  • Jsou zjištěna čelní nebo zadní světla přibližujícího se vozidla.
  • Je zjištěno pouliční osvětlení.
  • Rychlost vozidla klesne pod 25 km/h.
  • Kamerový snímač je příliš horký nebo se zablokuje.
Zapnutí systému
Systém se zapíná pomocí informačního displeje.   Viz   Informační displeje
Missing Image
Otočte spínač automatických světlometů do polohy pro zapnutí.   Viz   Automaticky zapínaná světla
Missing Image  Připravenost systému bude potvrzena rozsvícením kontrolky.
Poznámka:  Kontrolka se rozsvítí pouze za tmy a za předpokladu, že jsou zapnuty čelní světlomety.
Poznámka:  Inicializace systému může po prvním zapnutí zapalování chvíli trvat, zejména pokud je hluboká tma. Během této fáze se dálková světla automaticky nezapnou.
Nastavení citlivosti systému
Systém má nastaveny tři úrovně citlivosti, které lze vybrat na informačním displeji.   Viz   Informační displeje
Nastavená úroveň rozhoduje o rychlosti, jakou se dálková světla opět sama zapnou poté, co se rozpoznané vozy ztratí z dohledu.
Ruční zásah do automatického ovládání
Missing Image
Mezi dálkovými a tlumenými světlomety můžete přepínat zatažením páčky směrem dopředu nebo dozadu.
Poznámka:  Tím dočasně světla přepnete. Po uplynutí krátké doby se systém vrátí zpět do automatického provozu.
Systém lze trvale vypnout prostřednictvím odpovídající nabídky v informačním displeji nebo otočením spínače dálkových světel do polohy čelních světlometů.