POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se za nízké viditelnosti (např. za mlhy ve dne) čelní světlomety nezapnou, budete muset do fungování systému zasáhnout.

Missing Image
Poznámka:  Pokud jsou zapnuty automaticky spínané světlomety, nelze zapnout dálková světla, dokud systém nezapne tlumená světla.
Čelní světlomety se zapínají a vypínají při nepříznivém počasí nebo za šera.
 Světlomety zůstanou po vypnutí zapalování po určitý čas svítit. Pomocí ovládacích prvků na informačním displeji můžete nastavit dobu, po kterou světlomety zůstanou svítit.