POZOR:  Dbejte na to, aby si děti nehrály se střešním oknem, a nenechávejte je ve vozidle bez dozoru. Mohly by se vážně zranit.
  POZOR:  Při zavírání střešního okna zkontrolujte, zda mu v jeho pohybu nebrání žádná překážka a zda se v jeho blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Ovládání střešního okna a sluneční rolety se nachází ve stropní konzoli.
Střešní okno i sluneční roleta jsou vybaveny funkcí ovládání jedním dotykem. Pokud budete chtít zastavit jejich pohyb, stiskněte ovladač podruhé.
Vysouvání a zasouvání sluneční rolety
Missing Image
Krátkým stisknutím zadní části ovladače sluneční roletu zasunete.
Krátkým stisknutím přední části ovladače sluneční roletu vysunete. Pokud spustíte vysouvání sluneční rolety a je otevřené střešní okno, nejprve se toto okno automaticky zavře.
Otevření a zavření střešního okna
Missing Image
Krátkým stisknutím zadní části ovladače střešní okno otevřete. Pokud spustíte otevírání střešního okna a sluneční roleta je v danou chvíli vysunutá, nejprve se automaticky zasune. Střešní okno se zastaví těsně před zcela otevřenou polohou.
Poznámka:  Díky tomu dojde k omezení hluku způsobeného prouděním vzduchu, který můžete zaznamenat, když je střešní okno otevřené zcela. Opětovným podržením tlačítka střešní okno otevřete do krajní polohy.
Krátkým stisknutím přední části ovladače střešní okno zavřete.
Ochrana proti přivření
Při zavírání se okno automaticky zastaví. Při zjištění překážky v dráze se okno o kousek vrátí.
Pokud do dvou sekund od zastavení pohybu znovu podržíte přední část spínače, ochrana proti přivření se vypne. Pokud však zůstane aktivní, použije se při následujících třech pokusech o zavření střešního okna větší síla.
Větrání střešním oknem
Krátkým stisknutím přední části ovladače otevřete střešní okno do větrací polohy. Krátkým stisknutím zadní části ovladače střešní okno zavřete.
Poznámka:  Pokud otevřete střešní okno do větrací polohy, vysune se o 4 cm a poté mírně klesne. To je normální. Ve vyšší poloze okno nelze zastavit.