Díky funkci globálního otevírání a zavírání můžete ovládat elektrická okna rovněž při vypnutém zapalování.
Otevírání všech oken současně
Missing Image
Chcete-li otevřít všechna okna:
  1. Stiskněte a uvolněte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání.
  1. Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém ovládání a podržte ho po dobu několika sekund.
Funkci otevírání přerušíte stisknutím tlačítka odemykání nebo zamykání.
Poznámka:  Když vozidlo odemknete pomocí dálkového ovládání, můžete po krátkou dobu použít funkci globálního otevření.
Zavírání všech oken současně
Vozidla bez bezklíčového startování
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Missing Image
Okna zavřete podržením tlačítka zamykání na dálkovém ovládání. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Funkci zavírání přerušíte stisknutím tlačítka odemykání nebo zamykání.
Poznámka:  Během globálního zavírání je aktivní také funkce ochrany proti přivření.
Vozidla s bezklíčovým startováním
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Missing Image
Okna zavřete podržením kliky na dveřích řidiče. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Funkci zavírání přerušíte stisknutím tlačítka odemykání nebo zamykání.
Poznámka:  Během globálního zavírání je aktivní také funkce ochrany proti přivření.
Poznámka:  Globální zavírání můžete zapnout pomocí pasivního klíče.