Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
  POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu.

Missing Image
ALevé zrcátko
BVypnuto
CPravé zrcátko
Missing Image
Požadovanou polohu zrcátka nastavíte stisknutím šipek.
Automatické sklápění a vyklápění
Zrcátka se sklopí automaticky po zamknutí vozidla klíčem, dálkovým ovládáním nebo požadavkem bezklíčového systému. Zrcátka se odklopí po odemknutí vozidla klíčem, dálkovým ovládáním, požadavkem bezklíčového systému nebo stisknutím vnitřní kliky dveří řidiče.
Poznámka:  Pokud zrcátka sklopíte ručně stisknutím tlačítka, je nutné je odklopit znovu ručně.
Ruční sklápění a vyklápění
Elektricky sklápěná zrcátka můžete ovládat, když je zapalování zapnuto, a ještě několik minut po jeho vypnutí.
Poznámka:  Po vypnutí zapalování a otevření dveří už s nimi nebude možné manipulovat.
Missing Image
Stisknutím tlačítka sklopíte nebo vyklopíte zrcátka.
Opětovným stisknutím ovladače pohyb zrcátek zastavíte a spustíte ho opačným směrem.
Poznámka:  Neustálým sklápěním a odklápěním zrcátek může dojít k přehřátí systému. V takovém případě nebude možné zrcátka po určitou dobu ovládat. Toto opatření má zabránit trvalému poškození.
Ručně sklápěná vnější zpětná zrcátka
Zatlačte zrcátko ke sklu okna dveří. Při vyklopení zrcátka se ujistěte, že je zajištěno v původní poloze.