POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Poznámka:  K čištění krytu nebo skla zrcátka nepoužívejte prostředky s brusnou složkou, palivo ani čisticí prostředky na bázi petroleje.
Nastavte vnitřní zpětné zrcátko podle svých potřeb.
Vytáhněte výstupek pod zrcátkem směrem k sobě, abyste při jízdě v noci nebyli oslněni světlomety ostatních vozidel.
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
Když systém detekuje ostrý zdroj světla za vaším vozidlem, automaticky zatmaví zrcátko, aby řidič nebyl oslněn. Když zařadíte zpátečku, zrcátko se přepne do normálního režimu, abyste měli při couvání dobrý výhled.
Poznámka:  Neblokujte snímače na přední nebo zadní straně zrcátka.Cestující na zadním prostředním sedadle nebo zvednutá opěrka hlavy zadního prostředního sedadla mohou způsobit, že se ke snímači nedostane žádné světlo.