Díky funkci globálního otevírání a zavírání můžete ovládat elektrická okna rovněž při vypnutém zapalování.
Poznámka:  Funkce globálního otevírání je po odemknutí vozidla pomocí dálkového ovládání funkční pouze krátce.
Poznámka:  Globální zavírání bude fungovat pouze tehdy, pokud jste pro každé okno nastavili správně paměť.   Viz   Elektricky ovládaná okna
Otevírání všech oken současně
Missing Image
Otevření všech oken a střešního okna:
  1. Stiskněte a uvolněte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání.
  1. Stiskněte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání a podržte je po dobu alespoň tří sekund.
Funkci otevírání přerušíte stisknutím tlačítka odemykání nebo zamykání.
Zavírání všech oken současně
Vozidla bez bezklíčového otevírání dveří
  POZOR:  Při používání funkce zavírání všech oken současně buďte opatrní. Pokud se tímto varováním nebudete řídit, může se podstatně zvýšit riziko zranění nebo smrti. V případě nouze pohyb stisknutím tlačítka odemykání nebo uzamykání okamžitě zastavte.

Missing Image
Všechna okna a střešní okno zavřete podržením tlačítka zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně tří sekund. Funkci zavírání přerušíte stisknutím tlačítka odemykání nebo zamykání. Během globálního zavírání je rovněž aktivní funkce ochrany proti přivření.
Vozidla s bezklíčovým otevíráním dveří
Missing Image
  POZOR:  Při používání funkce zavírání všech oken současně buďte opatrní. V případě nouze dotykem snímače západky dveří pohyb zastavíte.

Poznámka:  Globální zavírání lze aktivovat pomocí madla dveří na straně řidiče. Globální otvírání a zavírání lze také aktivovat tlačítky na pasivním klíči.
Všechna okna a střešní okno zavřete podržením kliky dveří řidiče po dobu nejméně tří sekund. Během globálního zavírání je rovněž aktivní funkce ochrany proti přivření.