Missing Image
AInformační displej
BRychloměr
CUkazatel teploty chladicí kapaliny
DUkazatel paliva
EOtáčkoměr
Informační displej
Počitadlo ujetých kilometrů
Nachází se ve spodní části informačního displeje. Zaznamenává celkovou vzdálenost ujetou vozidlem.
Teplota venkovního vzduchu
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.
Palubní počítač
Nastavení a vlastní úpravy vozidla
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
  POZOR:  Nikdy nesundávejte víčko nádržky chladicí kapaliny, když motor běží nebo je horký.

Při normálních pracovních teplotách ručička ukazatele zůstává ve středové oblasti.
Poznámka:  Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.
Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Zastavte motor, vypněte zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
Palivoměr
Zapněte zapalování. Palivoměr přibližně ukazuje zbytkové množství paliva v nádrži. Když vozidlo jede nebo je ve svahu, může se zobrazená hodnota od skutečnosti mírně lišit. Šipka vedle symbolu čerpacího stojanu označuje stranu vozidla, na které se nachází plnicí hrdlo palivové nádrže.