Zvukové upozornění na klíč v zapalování
Zazní po otevření dveří, pokud je v danou chvíli klíč v zapalování, a to v poloze vypnutého zapalování nebo zapnutého příslušenství.
Zvukové upozornění na zapnutá světla
Zazní, když vyjmete klíček ze zapalování, otevřete dveře řidiče a jsou zapnuty světlomety nebo parkovací světla.
Zvukové upozornění na zataženou parkovací brzdu
Zazní, když je parkovací brzda při rozjezdu vozidla zatažená. Pokud výstraha zní i po uvolnění parkovací brzdy, nechte systém neprodleně zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Zvukové upozornění automatické převodovky
Zazní v případě, že volicí páka nebyla přesunuta do parkovací polohy. Na displeji se zobrazí zpráva.