Následující výstražné kontrolky a ukazatele vás upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí, aby bylo jisté, že fungují. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:  Některé varovné indikátory se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky, ale při startování vozidla se nezobrazují.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. I nadále však bude k dispozici běžný výkon brzdové soustavy (bez protiblokovacího systému brzd). Funkce brzd je ohrožena až v případě, že se rozsvítí výstražná kontrolka brzd. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka automatických dálkových světel
Missing Image  Rozsvícení kontrolky potvrzuje aktivaci této funkce.   Viz   Automatické řízení dálkových světel
Výstražná kontrolka akumulátoru
Missing Image  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka sledování mrtvého úhlu
Missing Image  Svítí ve chvíli, kdy je funkce vypnuta, nebo ve spojení se zprávou.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.    Viz   Informační hlášení
Varovná kontrolka brzdového systému
Missing Image  Rozsvítí se, když zatáhnete parkovací brzdu při zapnutém zapalování.
Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje to malé množství brzdové kapaliny nebo závadu brzdového systému. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavit vozidlo vám bude trvat déle. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Kontrolka tempomatu
Missing Image  Po zapnutí funkce se tato kontrolka rozsvítí.   Viz   Používání tempomatu
Upozornění na vzdálenost
Missing Image  Rozsvítí se, když je vzdálenost od vedoucího vozidla malá.
Ukazatel směru
Missing Image  Rozsvítí se v případě aktivace směrového světla nebo výstražných světel. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo začne blikat rychleji, zkontrolujte žárovku.   Viz   Výměna žárovky
Varovná kontrolka motorového oleje
  POZOR:  Nepokračujte v jízdě, pokud bude svítit kontrolka, i když bude výška hladiny oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy nebo se spuštěným motorem, jedná se o závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje
Varovné kontrolky motoru
Missing Image  Varovná kontrolka pohonu
Všechna vozidla
Pokud se některá z kontrolek rozsvítí při běžícím motoru, je to známka závady. Motor bude dál pracovat, ale bude mít snížený výkon. Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy. Pokud blikání pokračuje, vyhýbejte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
  POZOR:  Kontrolu proveďte okamžitě.

Pokud obě kontrolky svítí současně, ihned, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, zastavte vozidlo (pokračování v jízdě může mít za následek snížení výkonu a zastavení motoru). Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Pokud se motor znovu nastartuje, nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud se motor znovu nastartovat nepodaří, je nutné nechat vozidlo zkontrolovat autorizovaným prodejcem.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí a rozezní se akustický signál jako připomenutí, že si máte zapnout bezpečnostní pás.   Viz   Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Varovná kontrolka předního airbagu
Missing Image  Pokud se při nastartování vozidla nerozsvítí, bliká nebo zůstane svítit, signalizuje to závadu. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka nebezpečí vzniku náledí
  POZOR:  I když teplota vzroste nad 4°C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Missing Image  Pokud je teplota venkovního vzduchu 4°C a nižší, tato kontrolka se rozsvítí.
Kontrolka žhavení
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Informační kontrolka
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po uložení nové zprávy v informačním displeji. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.   Viz   Informační hlášení
Kontrolka systému udržení jízdního pruhu
Missing Image  Rozsvítí se, když je funkce vypnutá, nebo v souvislosti se zprávou.   Viz   Systém asistence zachování jízdního pruhu
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí, doplňte co nejdříve palivo.
Kontrolka čelních světlometů a parkovacích světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních světlometů nebo parkovacích světel.
Kontrolka zadní mlhovky
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhových světel.
Kontrolka řazení
Missing Image  Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte nižší spotřeby paliva a nižší tvorby emisí CO2. Ukazatel se nerozsvítí při silném akceleraci, brzdění nebo pokud je stlačen pedál spojky.
Kontrolka vypnutí programu jízdní stability
Missing Image  Rozsvítí se, když systém vypnete. Zhasne, když systém znovu zapnete nebo když vypnete zapalování.
Varovná kontrolka řízení stability
Missing Image  Blikání kontrolky signalizuje zásah systému. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování, jedná se o poruchu. V případě závady se systém vypne. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka systému Start-Stop
Missing Image  Pokud se motor vypne, kontrolka se rozsvítí a zobrazí se zpráva.   Viz   Auto-Start-Stop.    Viz   Informační hlášení